TASHKILIY TUZILMA

JAMIYATNING TIZIM TASHKILOTLARI VA IJRO APPARATI TASHKILIY TUZILMASI

"TO'PALANG HPD HOLDING" tashkiliy tuzilmasi

TIZIM TASHKILOTLARINING TUZILISHI

"TO'PALANG HPD HOLDING" ijro apparati tashkiliy tuzilmasi

JAMIYAT BO'LIMLARINING TUZILISHI